قلاویز ماشینی

قلاویز ماشینی :

معرفی : قلاویز برای دنده کردن داخل استوانه‌ها (مهره) بکار می‌رود . فرایند تراشیدن با قلاویز، را قلاویزکاری و فرایند تراشیدن دنده‌های پیچ با حدیده را رزوه‌ تراشی یا پیچ‌ تراشی می‌گویند.

هدف از قلاویز کاری آن است که شیارها یا  دندانه های مارپیچی در درون قطعه کار برای بستن پیچ ایجاد شود. قلاویزهای دستی و قلاویزهای ماشینی رایجترین نوع قلاویزها هستند.

روی سطح قلاویز ماشینی دندانه هایی با دقت تراشیده شده و شیارهایی در امتداد طولی آن ایجاد شده. این شیارها که در ناحیه دندانه دار قلاویز وجود دارند به عنوان لبه برنده قلاویز عمل می کنند. جنس قلاویزها از فولاد کربن دار و یا فولاد تندبر است.

قلاویزهای فولاد کربن دار برای قلاویز کاری دستی چدن و یا سایر موارد عمومی که جنس قطعه چندان سخت نباشد به کار می روند و قلاویزهای فولاد تندبر برای قلاویز کاری دستی یا ماشینی مواد سخت یا ساینده به کار می روند.

قلاویز ماشینی

قلاویز ماشینی

اندازه قلاویزها : اندازه قلاویزها بر اساس اندازه گذاری مارپیچهای ماشینی نشان داده می شوند که از شماره صفر آغاز شده و تا شماره 20 ادامه دارد.

انواع قلاویز:

قلاویزهای دستی: قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی بعدها کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند

الف- قلاویز پیشرو : این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم 6 دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.

ب- قلاویز میانرو : این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین 3 تا 5 دندانه ای اول پخ زده شده است

ج- قلاویز پسرو :  این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کار می رود. تنها 5/1 دندانه اول این قلاویز پخ زده شده است

سایر انواع قلاویزهای دستی شامل : قلاویزهای دستی شیار حلزونی ، قلاویزهای دستی نوک حلزونی شیار کوتاه، قلاویزهای مارپیچ ماشینی ، قلاویزهای مارپیچ ماشینی شیار حلزونی تند ، قلاویزهای شکل دهی دندانه.

قلاويز هاي ماشيني معمولا سري دوتائي و يا تكي بوده و براي بستن به ماشين تراش يا ماشين مته بكار برده مي شود. دنباله آنها بصورت استوانه بلند ساخته شده و نيز انتهاي آن چهار گوش و يا دو طرف آن داراي زبانه مي باشد.

انواع قلاویزهای ماشینی :  قلاویز ماشینی میلیمتر ، قلاویز ماشینی UNF ، قلاویز ماشینی UNEF ، قلاویز ماشینی BSW ، قلاویز ماشینی BSP ، قلاویز ماشینی BSPT ، قلاویز ماشینی BSF ، قلاویز ماشینی UNC ، قلاویز ماشینی UNJC ، قلاویز ماشینی BA ، قلاویز ماشینی TR ، قلاویز ماشینی مهره زنی ، قلاویز ماشینی MM 

قلاویز ماشینی

قلاویز ماشینی